Anna Kuzak

Ania KuzakZ wykształcenia jestem dyplomowanym psychologiem i pedagogiem. Ukończyłam Psychologię ze specjalnością kliniczną i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Profilaktykę społeczną i resocjalizację na Uniwersytecie Warszawskim.

Blisko 3 lata pracowałam w dwóch warszawskich przedszkolach, w tym przedszkolu integracyjnym dla dzieci z autyzmem. Na mojej zawodowej drodze pojawiło się także Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem, gdzie m.in. prowadziłam kwalifikacje kandydatów na rodziny zastępcze, udzielałam wsparcia i poradnictwa rodzinom zastępczym oraz pracowałam na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Odbyłam wiele wartościowych staży i wolontariatów m.in. w Fundacji ITAKA ‒ Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Podczas pracy na Linii Wsparcia prowadziłam rozmowy z rodzinami osób zaginionych i wpierałam działania fundacji w poszukiwaniach. Następnie podjęłam decyzję o otworzeniu własnego gabinetu „Dwa kroki do przodu”.

Szczególnie dużo uwagi poświęcam pomaganiu dzieciom i młodzieży w rozwoju i wspieraniu ich w uwalnianiu wewnętrznych zasobów. Wspólnie poszukujemy rozwiązań, dzięki którym mogą radzić sobie z trudnymi emocjami (np. wyrażaniem złości, radzeniem sobie z lękiem) i trudnościami życiowymi.

Prowadzę m.in. terapię i edukację dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, obniżonym nastrojem, zaburzeniami obsesyjno- kompulsyjnymi, zaburzeniami wydalania, niską samooceną, stratą bliskiej osoby w wyniku śmierci, trudnościami w relacjach społecznych z rówieśnikami, problemami wychowawczymi. Podczas pracy z rodzicami uwrażliwiam ich na to, w jaki sposób optymalnie mogą wspierać rozwój swojego dziecka i odpowiadać na jego potrzeby.

Sama nieustannie się szkolę i uczestniczę w konferencjach. Bliskie mi jest podejście poznawczo-behawioralne, które daje bardzo konkretne i zadaniowe narzędzia do mierzenia się z problemem, podejście Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TRS) oraz filozofii pracy terapeutycznej Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Dodatkowo swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Cenię sobie indywidualne podejście do pacjenta. Staram się zawsze jego oczami zobaczyć trudność, z jaką przychodzi oraz nazywać rzeczy „po imieniu”. Ponadto prowadzę cykliczne i indywidualne szkolenia oraz warsztaty dla rodziców. Poza czerpaniem ogromnej przyjemności z pracy z dziećmi i młodzieżą, w wolnych chwilach poddaje się zamiłowaniu do wędrówek górskich, spotkań z przyjaciółmi i rodziną, bieganiu. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą Ignasia.