Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to prawidłowa organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że nasz mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów takich jak wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja

rozpoznaje je, segreguje i interpretuje oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami.

Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną.

DSC_1693
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego pojawia się gdy mózg niewłaściwie opracowuje informacje sensoryczne docierające do ciała z otoczenia. Dziecko ma kłopoty z organizacją zachowania w odpowiedzi na docierające do niego bodźce.

 

Założenia teorii SI

  • bodźce sensoryczne warunkują rozwój
  • są niezbędne do prawidłowej pracy mózgu
  • czynne zaangażowanie w sensoryczne doznania warunkują reakcje adaptacyjne
  • reakcje adaptacyjne w reakcji na bodźce sensoryczne optymalizują zachowanie

 

1Objawy zaburzeń przetwarzania sensorycznego

 

Diagnoza

Diagnoza pozwala na dobór odpowiednich działań terapeutycznych. Jest pierwszym, bardzo ważnym elementem oceny procesów sensorycznych u dziecka. Składa się z cyklu spotkać. Na pierwszą wizytę zapraszani są rodzice opiekunowie dziecka w celu zebrania wywiadu, kwestionariuszy sensomotorycznych. Na kolejne spotkanie rodzice przychodzą wraz z dzieckiem. Podczas zajęć prowadzona jest obserwacja swobodnych i kierowanych zachowań ruchowych dziecka na sali terapeutycznej, reakcja na podawane bodźce zmysłowe.
W zależności od wieku dziecka oraz możliwości funkcjonalnych wykonywane są:

  • Standaryzowane testy południowokalifornijskie,
  • Południowokalifornijski Test oczopląsu porotacyjnego
  • Profil Sensoryczny dziecka PSD M. Wiśniewskiej
  • Test Praksji Oralnych J. Ayres
  • Obserwacja kliniczna (opr. Zbigniew Przyrowski).

Każda diagnoza kończy się spotkaniem podsumowującym, na którym omawiane są wyniki badań, uzyskane wyniki testów, zalecenia do dalszej pracy oraz plany terapeutyczne. Przekazana zostaje rodzicom szczegółowa ocena ryzyka zburzeń  procesów integracji sensorycznej.  

Diagnoza prowadzona jest przez Certyfikowanego Terapeutę Integracji Sensorycznej, posiadającego duże doświadczenie w diagnozowaniu dzieci pod katem zaburzeń przetwarzania sensorycznego.