Psycholog

Konsultacja

Konsultacja psychologiczna jest pierwszym spotkaniem z psychologiem, które przebiega
z jednym bądź obojgiem rodziców. Zawsze odbywa się bez obecności dziecka.

Celem konsultacji jest wstępne poznanie trudności i niepokoju, z jakim przychodzą rodzice, sytuacji życiowej rodziny oraz sfery emocjonalnej i społecznej dziecka. Na kolejną konsultację zapraszam młodego pacjenta, gdzie w zależności od gotowości dziecka w konsultacji bierze udział ono samo lub z rodzicem.

Konsultacje z pacjentem trwają dwa spotkania. Po trzech spotkaniach zapraszam rodziców
w celu omówienia dalszych działaniach terapeutycznych bądź zaproponowania zaleceń.

Pierwsza konsultacja psychologiczna - jak się przygotować?

Na pierwszą konsultację należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną, dotychczasowe opinie i orzeczenia dziecka. Pomocne będą także nagrania dziecka (do 6 lat) przedstawiające trudności, z jakimi zgłasza się rodzic. Do czasu spotkania warto przypomnieć sobie tzw. kamienie milowe w rozwoju dziecka (kiedy odbyło się raczkowanie, siadanie, chodzenie, gaworzenie, pierwsze słowa), przebieg ciąży, porodu oraz dotychczasowe hospitalizację dziecka, jeśli takie miały miejsce. 

Po odbytych konsultacjach przed podjęciem stałej współpracy rodzic otrzymuje listę badań, które należy wykonać przed rozpoczęciem sesji z dzieckiem bądź nastolatkiem. Wielokrotnie zdarza się, że proszę o dodatkową konsultację z neurologiem, pediatrą bądź psychiatrą.

 

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna wyjaśnia, jakie są przyczyny w nieprawidłowym rozwoju bądź zachowaniu dziecka.

Podczas badania dziecko rozwiązuje szereg zadań i testów, które ukazują potencjał oraz deficyty dziecka. W trakcie przeprowadzania diagnozy korzystam z wystandaryzowanych testów psychologicznych i pedagogicznych.

Po przeprowadzonym badaniu zapraszam na około 30 minutowe spotkanie w celu przekazania wyników i sporządzonej opinii.

 

Czas oczekiwania na opinię trwa zazwyczaj 2 tygodnie. Za zgodą dyrekcji (przedszkola, szkoły) jest możliwość uwzględnienia w opinii obserwacji funkcjonowania dziecka na terenie placówki.

Opinia jest sporządzana w sytuacji niepokoju rodziców, placówki oświatowej, bądź na prośbę lekarza psychiatry lub neurologa.

Ile trwa diagnoza?

Diagnoza obejmuje dwa spotkania z dzieckiem, które trwają po 1,5 godziny, jedno z rodzicem (60 min) oraz omówienie diagnozy ok. 30 minut.