Terapia i wspieranie rozwoju dzieci

DSC_0007 (1)

Czym się zajmujemy:

 1. Kształtowaniem umiejętności dziecka zgodnie z indywidualnymi potrzebami w zakresie samoobsługi, komunikacji, umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych.
 2. Stymulowaniem i usprawnianiem rozwoju funkcji psychomotorycznych.
 3. Wspieraniem rozwoju funkcji wzrokowych i słuchowych. 
 4. Wyrównywaniem braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów klas 1-3.
 5. Ćwiczeniem pamięci, koncentracji uwagi i logicznego myślenia.
 6. Rozwijaniem umiejętności czytania, pisania i liczenia.
 7. Niwelowaniem zaburzeń procesów emocjonalno – motywacyjnych.
 8. Nauką czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną.
 9. Usprawnianiem funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia.
 10. Usuwaniem zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej.
 11. Pomocą w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy.
 12. Prowadzeniem ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

 

Zajęcia indywidualne edukacyjno-terapeutyczne 

DSC_0130

Ich celem jest rozwijanie mocnych stron dziecka i wyrównywanie jego deficytów w zakresie:

 • czynności poznawczych tj. percepcja, uwaga, pamięć, myślenie,
 • umiejętności szkolnych  m.in. grafomotoryka, pisanie, nauka czytania, umiejętności matematyczne, rozszerzanie wiedzy ogólnej,
 • umiejętności społecznych,
 • motoryki małej i dużej,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zaburzeń koncentracji uwagi.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne zapobiegają nasileniu się występujących zaburzeń rozwojowych. Proponowane zajęcia, ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci jak i ich wieku, rodzaju i stopnia zaburzenia.

 

Zajęcia grupowe z elementami TUS i Sensoplastyki

S0192051

Zajęcia grupowe dedykowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas zajęć skupiam się min. na rozwijaniu i inicjowaniu interakcji społecznych, podtrzymywaniu interakcji społecznych, identyfikowaniu emocji dziecka oraz emocji rówieśników, rozwijaniu  umiejętności komunikacyjnych podczas gier i zabaw oraz motywacji wewnętrznej do podejmowania mniej atrakcyjnych umiejętności. Sensoplastyka natomiast wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, słuchu, smaku,  to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Dzięki wprowadzeniu elementów sensoplastycznych w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia.

 

 

Zajęcia edukacyjne z udziałem psa

DSC_0027 (4)

Terapia z psem to metoda wspomagająca proces rozwoju. Istotą zajęć z udziałem zwierząt jest przede wszystkim podniesienie jakości życia dzieci i osób dorosłych korzystających z danej formy aktywności.

Terapia z psem  to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb. Najkorzystniejszą formą terapii z psem są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (nie więcej niż 3 osoby).

 

Zajęcia indywidualne terapeutyczne z oligofrenopedagogiem;

DSC_0142

Zajęcia skierowane do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, mające na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka, niwelowanie zaburzeń wynikających z ich niepełnosprawności. Podczas zajęć będziemy:

 • Rozwijać umiejętności samoobsługowe
 • Rozwijać logiczne myślenie, koncentrację uwagi, pamięć
 • Rozwijać umiejętności arytmetyczne – poprawne posługiwanie się liczbami, prawidłowe przeliczenia
 • Rozwijać umiejętność czytania i pisania
 • Rozwijać umiejętność znajomości orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
 • Usprawniać koordynację wzrokowo - ruchową
 • Rozwijać funkcje wzrokowe i słuchowe
 • Rozwijać umiejętności społeczne – np. umiejętność posługiwania się pieniędzmi, umiejętność planowania i robienia zakupów, umiejętność załatwiania podstawowych spraw w Urzędzie,
 • Rozwijać umiejętność prawidłowego zachowania w miejscach publicznych

Podczas zajęć stosowane będą metody dobrane indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka